سمن سیستم

یک سیستم مدیریت هوشمند که برای رفع نیازهای ۱۰ هزار سازمان مردم نهاد کشور تولید گردیده و شامل یک اپلیکیشن، پنل مدیریت و یک داشبورد اختصاصی برای هر NGO می باشد.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.