دی ان ای کام

تیم حل مساله‌ی DNAcomm سال‌هاست مشغول شناسایی و آنالیز کلیه‌ی نیازها و خواسته‌های فنی مدیرانی است که می‌خواهند در مدیوم اپلیکیشن (به همراه ساخت و طراحی) ایده‌های اقتصادی، آموزشی، رسانه‌ای یا مدیریتی خود را پیاده کنند. اپلیکیشن‌هایی با ماهیت CRM ، CMS و LMS … ما پس از شناسایی و آنالیز دقیق این نیازها موفق به طراحی و ساخت یک پلتفرم در مدیوم اپلیکیشن شدیم با پنل مدیریتی جامع و کامل که آن را اپان نامیده‌ایم.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.