کافیس

یک سیستم مدیریت هوشمند که با توجه به نیاز واحدهای روابط عمومی، سازمان‌ها و شرکت‌ها آن را تولید کردیم و شامل یک اپلیکیشن، یک پنل مدیریت و یک داشبورد اختصاصی برای هر واحد روابط عمومی می باشد.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.