کلاسان

سامانه‌ای فراتر از آموزش آنلاین با قابلیت بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌های فضای مجازی در حوزه آموزش و امکان اجرای سیاست‌های متنوع آموزشی برای ارتقاع کیفیت آموزش.

امکان ارائه محتوا در قالب ویدئویی، صوتی، متنی، ارتباط مستقیم بین فراگیران و مدرسان.

قابلیت بکارگیری مربی خودکار و گزارش‌های متنوع مدیریتی.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.