آکادمی برند

ما معتقدیم سیستم دانشگاهی با همه تلاش‌ها و کوشش‌هایی که در حوزه آموزشی و پژوهشی دارد دچار ضعف کاربردی و عملی در رشته‌های مدیریتی است. به این ترتیب که علوم آموخته شده در دانشگاه متاسفانه در اغلب موارد فقط جنبه آموزشی داشته و از حوزه عمل و کاربردهای آن بسیار دور است و در برخی موارد نیز درس‌های آموزشی این سیستم در عرصه کاربرد منقضی شده و غیر قابل استفاده می‌باشند.

فرم را تکمیل کن، مشاوره رایگان بگیر.